FORTROLIGHEDSPOLITIK

OM ELOPED OCH WEBBPLATSEN

Ingenjörsfirman Allan Persson/Eloped, org.nr 556461-6489, Jägersrovägen 219, 213 77 Malmö (besöksadress), 201 23 Malmö, (”APE“, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

APE värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är APE:s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information APE samlar in samt varför och hur APE behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och den förklarar dina rättigheter i förhållande till APE angående behandlingen av dina personuppgifter.

När du använder våra tjänster samlar APE in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Bolagets tjänster såsom de definieras nedan. Vi kan inte administrera ditt köp eller ditt klubbmedlemskap om vi inte behandlar dina personuppgifter.

När vi nämner våra Samarbetspartners i denna integritetspolicy menar vi bolag som godkänts av APE och som har ingått avtal med oss för att sälja och tillhandahålla sina produkter och tjänster via webbplatsen (”Samarbetspartners”). När vi nämner Webbplatsen menar vi www.eloped.eu och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

Vissa sidor på Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part och sådana webbplatser kan länka till Webbplatsen. Denna integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. APE är inte ansvarigt för tredje parters verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför ta del av deras respektive integritetspolicyer för deras webbplatser innan några personuppgifter skickas till dem.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är APE personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter, implementerar eller kompletterar sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies och andra tekniska lagringsmedel hänvisas till avsnitt 5 ”Om Cookies och andra liknande tekniker” nedan och till APE:s cookiepolicy, 

2.1 Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

2.1.1

På Webbplatsen kan du handla varor och tjänster direkt från APE och/eller från APE:s Samarbetspartners som valt att sälja sina varor och tjänster via Webbplatsen. När du köper något på Webbplatsen ingår du ett avtal med APE eller med någon av APE:s Samarbetspartners. För att vi ska kunna administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.

De personuppgifter som APE samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • personnummer;
 • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • leverans- och faktureringsinformation, betal- och kreditkortsnummer, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst;
 • användarnamn och lösenord till våra tjänster;
 • köp-, betal- och orderhistorik;
 • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden;
 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår webbplats eller via annan kontakt med oss; och/eller
 • IP-adress.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • webbplatsen, t.ex. när du beställer en vara eller tjänst, väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, deltar i någon av våra tävlingar eller när du kontaktar oss via e-post;
 • våra Samarbetspartners;
 • genom avtal eller annan affärskontaktom du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners; eller
 • genom cookies(se mer under avsnitt 5 ”Om Cookies och andra liknande tekniker”nedan).

2.2 Varför behandlar vi dina personuppgifter?

2.2.1

APE behandlar kunders personuppgifter inom ramen för de ändamål och med stöd av de lagliga grunderna som anges nedan.

 • Fullgörande av köpeavtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ditt köp av varor och tjänster, för att leverera dessa, för att genomföra betalning och för att ge dig åtkomst till Webbplatsen och de tjänster som APE tillhandahåller där, t.ex. vår kundtjänst.
 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser på grund av lagkrav, dom eller myndighetsbeslut, såsom krav i bokföringslagen och i produktansvarslagen. Detta innebär t.ex. att vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler och köphistorikför att du ska kunna reklamera ett köp.
 • Berättigat intresse:
  • Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, genomföra, utveckla och förbättra APE:s tjänster för våra kunder. För detta ändamål analyserar vi de personuppgifter som vi samlar in från våra kunder (t.ex. ålder och köphistorik) och sorterar in kunder i olika segment för att kunna utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål. Vi genomför inte någon analys av dina personuppgifter på individnivå.
  • Vi behandlar din köphistorik och din e-postadress för att skicka relevanta erbjudanden avseende likartade produkter till dig. Du kan alltid invända mot denna behandling, se mer om detta under avsnittet Dina rättigheter nedan.

2.2.2 Prenumeranter

  Prenumeranter av nyhetsbrev

APE behandlar dina personuppgifter i syfte att skicka APE:s nyhetsbrev på sätt som anges nedan.

Fullgörande av avtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev med personanpassade erbjudanden, rabattkoder och information om relevanta kampanjer från APE och våra Samarbetspartners till dig. För detta ändamål analyserar vi dina personuppgifter på en

2.3 Lagring av personuppgifter

APE vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder, därefter raderas personuppgifterna.

  Kunder: Om du köpt en vara på vår Webbplats sparas dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post samt betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster i två år eller så länge som krävs för att APE eller våra Samarbetspartners ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar behandling för att uppfylla leverans- eller serviceåtaganden. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

  Prenumeranter av nyhetsbrev:Om du anmält dig som prenumerant på APE:s nyhetsbrev så sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig från att erhålla nyhetsbrev.

  Tävlingsdeltagare: Om du har samtyckt till att APE behandlar dina personuppgifter i samband med tävlingsdeltagande sparar vi dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att administrera tävlingen. När vi inte längre behöver personuppgifterna för att administrera tävlingen kommer de att raderas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att delta i tävlingen genom att kontakta APE:s kundtjänst.

  Kommunikation: Om du har kontakt med APE, t ex via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

  Rättslig skyldighet: APE sparar dina personuppgifter (kontaktuppgifter, kundklubbsinformation, köphistorik, betalningsuppgifter och dina kontakter med kundtjänst) så länge vi är skyldiga enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut.

  Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till två år efter avslutad kundrelation, förutsatt att du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

När APE inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

2.4 Överföring av personuppgifter

2.4.1 

Information om våra kunder är en viktig del av APE:s verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen vidare i enlighet med vad som beskrivs nedan. APE iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

  Företagstransaktioner: Om hela eller delar av APE:s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

  Cookies och andra liknande teknikerOm du tillåter cookies och andra liknande tekniker när du besöker vår Webbplats och genomför köp eller är medlem i vår kundklubb kan de uppgifter vi samlar in om hur du använder Webbplatsen komma att samlas in med hjälp av cookies och andra liknande tekniker. Om du är kund kan denna information användas till kundsegmentering och, om du dessutom är kundklubbsmedlem, för marknadsföring och annonsering på Webbplatsen. För de ändamål som anges ovan i punkterna 2.2.1–2.2.3 delas denna information med våra samarbetspartners för sociala medier, annonsering och analysering.

APE kan komma att överföra personuppgifter till tredje land. För mer information om vilka säkerhetsåtgärder som vidtas vid sådan överföring hänvisar vi till avsnitt 4.

  Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig eller att vi tar bort ditt användarkonto på Webbplatsen. APE kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer APE även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen. Därutöver har du rätt att begära att APE för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

Vidare har du rätt att kräva att APE begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att skicka erbjudanden baserade på din köphistorik (direktmarknadsföring) och om du gör det kommer vi att upphöra med personuppgiftsbehandlingen.  Om du invänder mot att dina personuppgifter används eller utlämnas för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och/eller medlemmar och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Du kan inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att APE:s behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

 1. Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

 

 

4.1 Överföring till land utanför EU/EES

I de fall APE använder, eller kommer att använda, underleverantörer eller samarbeta med partners som är etablerade utanför EU/EES-området ansvarar APE för att säkerställa att dessa aktörer kan garantera en säkerhetsnivå motsvarande den som upprätthålls inom EU.

För att säkerställa ett tillräckligt skydd för dina personuppgifter vid överföringar till länder utanför EU/EES när ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen saknas har APE i tillämpliga fall ingått avtal med respektive mottagare av personuppgifter innehållandes standardavtalsklausuler beslutade och godkända av EU-kommissionen, inklusive men inte begränsat till de standardklausuler som har beslutats genom kommissionens beslut 2001/497/EG, 2004/915/EG eller 2010/87/EU.

APE vidtar därutöver, när skyddsnivån i mottagarlandet inte kan anses likvärdig med den inom EU/EES, ytterligare skyddsåtgärder såsom exempelvis pseudonymisering, IP-anonymisering och kryptering. Kompletterande information kan erhållas genom vår kundtjänst eller vårt dataskyddsombud via kontaktuppgifterna nedan.

 1. Om Cookies och andra liknande tekniker

För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig APE av s.k. cookies och liknande tekniska lagringsmedel på Webbplatsen.

I samband med att du besöker Webbplatsen för första gången får du en fråga om du samtycker till vår användning av cookies. Detta samtycke lämnas i enlighet med lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Du kan när som helst ta bort cookie från din webbläsare och justera dina inställningar för användningen av cookies. Detta kan du läsa om hur du gör i vår cookiepolicy som finns på länken nedan.

 1. Ändringar i integritetspolicyn

APE förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke

 1. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta APE:s dataskyddsombud eller vår kundtjänst genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till adresserna som anges nedan.

Ingenjörsfirman Allan Persson/Eloped
E-post: kontakt@eloped.eu

Dataskyddsombud
Kontaktperson: Boo Persson 
E-post: boo.persson@ape.se

 

Sekretesspolicy och samtycke till användning av data på Eloped

Dataskydd är en förtroendefråga och ditt förtroende är viktigt för oss. För att du ska känna dig säker när du besöker våra webbsidor, håller vi oss strikt till de lagliga bestämmelserna när vi bearbetar dina personrelaterade uppgifter. Vi vill här informera om vår insamling och användning av data. Följande sekretesspolicy förklarar vilka uppgifter som samlas in från dig på våra webbsidor. Vi beskriver dessutom vilka av dessa data vi bearbetar och använder och hur detta sker. Du får också reda på vem du kan vända dig till i detta sammanhang.

1. Ansvarig part och den berörda personens rättigheter

Ansvarig part för insamling, bearbetning och användning av dina personliga uppgifter i enlighet med PUL är Eloped. Eloped är ansvarig part och har följande kontaktuppgifter:
- Per post: Eloped, Jägersrovägen 219, 213 77 Malmö
- Telefon: +46 (0)40 30 92 92
- E-post: kontakt@eloped.eu
Du kan få information om dina hos oss lagrade data när som helst och utan kostnad. Du kan även begära att dina data korrigeras, spärras eller raderas. För detta ändamål vänd dig till ovannämnda kontaktuppgifter.
Om du har invändningar mot insamling, bearbetning eller användning av dina data genom Eloped enligt dessa dataskyddsbestämmelser, helt eller delvis, kan du skicka din invändning via e-post, fax eller brev (se ovannämnda kontaktuppgifter).

2. Insamling, bearbetning och användning av personrelaterade uppgifter

Personrelaterade data är uppgifter om materiella eller personliga förhållanden som kan hänföras till en bestämd eller bestämbar enskild fysisk person. Hit hör exempelvis ditt namn, ditt telefonnummer, din adress, samt alla lagrade data som du meddelar oss vid registrering och skapandet av ditt kundkonto.

2.1 Kundkonto

Alla kunder som registrerar sig via funktionen "Skapa konto" får ett kundkonto, dvs. direkt lösenordsskyddad åtkomst till sina data, som lagrats hos oss. Här kan du bland annat se uppgifter om dina avslutade, öppna och nyligen skickade beställningar eller administrera dina personliga data och nyhetsbrevet.

2.1.1 Skapa kundkonto
Följande data måste anges vid registrering av ett kundkonto (obligatoriska uppgifter):

- Personnummer
- Din e-postadress
- Ditt lösenord
- Ditt förnamn
- Ditt efternamn
- Ditt kön
- Ditt mobilnummer
- Din leveransadress
- Godkännande av kreditkontroll och sekretesspolicy
Din faktureringsadress behöver du inte ange förrän du gör en beställning. För din beställning behöver vi dina korrekta namn-, adress- och betalningsuppgifter. Din e-postadress behöver vi för att bekräfta mottagandet av din beställning och leveransen och dessutom naturligtvis för att kunna kommunicera med dig. Vi använder din e-postadress dessutom för din identifiering, när du loggar in på ditt kundkonto.

2.1.2 Användning av ditt kundkonto
Om du inte loggar ut från ditt kundkonto, kommer du automatiskt att fortsätta vara inloggad. Av säkerhetsskäl kommer du dock återigen att bli ombedd att ange ditt lösenord, till exempel om dina personuppgifter ska ändras eller om du vill göra en beställning.

2.2 Insamling, bearbetning och användning av dina personrelaterade uppgifter

Vi samlar in, lagrar och bearbetar dina data för den kompletta handläggningen av köpprocessen, inklusive eventuella senare garantifall för våra kundtjänster (till exempel: "Mina preferenser"), den tekniska administrationen, egen marknadsföring (mer information om detta under punkt 2.3) samt för att förhindra brottsliga handlingar och bedrägeri. Dina personrelaterade uppgifter kommer endast att delas med tredje part om detta är tillåtet enligt lag, inklusive för att kunna handlägga avtal eller avräkningar, i marknadsföringssyfte eller om du tidigare har lämnat ditt samtycke. Inom ramen för handläggning av beställningar får exempelvis av oss anlitade tjänsteleverantörer (såsom speditions- och logistikföretag, banker) de uppgifter som krävs för beställnings- och orderhantering. De data som överförts på detta sätt får våra tjänsteleverantörer endast använda för att utföra sina uppgifter.

2.3 Användning av dina data för reklamsyften

Förutom bearbetningen av dina uppgifter för handläggning av ditt köp hos Eloped använder vi dina data även för följande ändamål: att permanent förbättra din shoppingupplevelse och göra den ännu mer kundvänlig och individuell; att kommunicera med dig om dina beställningar, samt om vissa produkter eller marknadsföringskampanjer; och för att rekommendera produkter eller tjänster, som kan intressera dig.
För detta ändamål använder vi befintlig information, såsom leverans- och läskvitton av e-post, information via den terminal som används av dig, din anslutning till Internet, operativsystem och plattform, datum och tid för besöket av hemsidan eller produkter som du har tittat på samt information, som vi fått av dig (inklusive automatisk överförd eller genererad information). Dessutom använder vi också din orderhistorik.
Användningen av dina personuppgifter i reklamsyfte kan du när som helst invända mot. Detta gäller både för alla reklamsyften och enskilda åtgärder. För detta får inga andra kostnader uppstå än de vanliga överföringskostnaderna enligt grundtaxan. Ett skriftligt meddelande till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 1 (t.ex. e-post, telefon, brev) räcker för detta ändamål.

2.3.1 Nyhetsbrev
För att skicka nyhetsbrevet använder vi den e-postadress som du angett och behöver din bekräftelse, att du som innehavare av denna e-postadress är införstådd med mottagandet.
Om du senare inte längre vill ha vårt nyhetsbrev längre kan du säga upp det utan att det uppstår kostnader. Ett skriftligt meddelande till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 1 (t.ex. e-post, fax, brev) räcker för detta ändamål. Naturligtvis innehåller varje nyhetsbrev även en länk för uppsägning.

2.3.2 Bannerreklam
Under ditt besök använder vi också insamlade data för att visa dig så kallad bannerreklam. Detta är reklamannonser som vi placerar på tredje parters webbsidor. Detta sker i regel genom användning av så kallade cookies eller pixlar. Vårt mål är att göra reklamutbudet nyttigare och intressantare för dig, därför kommer du bland bannerannonserna huvudsakligen att se produkter som du antingen redan sett på vår sida eller produkter som liknar de produkter du tittat på (så kallad retargeting). Inom ramen för bannerreklamen arbetar vi endast med pseudonymiserad data; klartextinformation om dig (t.ex. ditt namn eller din e-postadress) lagras inte i dessa cookies.
Mer informationen om cookies, pixlar och retargeting hittar du under punkt 4 och punkt 7 i denna policy.

4. Cookies

Att acceptera cookies är ingen förutsättning för att kunna besöka våra webbsidor. Vi vill dock påpeka att vår webbplats och service endast har en begränsad funktionalitet, om du inte tillåter oss att sätta cookies.
Vad är cookies? Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som sparar vissa inställningar och data för datautbyte med vårt system via din webbläsare. Det finns i princip två olika typer av cookies, så kallade sessionscookies, som raderas när du stänger din webbläsare och permanenta/temporära cookies, som sparas på din dator en längre eller obegränsad tid. Denna lagring hjälper oss att utforma våra webbsidor och våra erbjudanden och gör användningen lättare för dig. Exempelvis sparas vissa av dina inmatningar på ett sätt, som gör att du inte ständigt behöver upprepa dem.

Vilka cookies används av Eloped?
De flesta av de cookies vi använder raderas åter automatiskt från din dator när du stänger din webbläsare (sessionens slut). Därför kallas de även för sessionscookies. Sessionscookies behövs exempelvis för att man ska kunna erbjuda varukorg-funktionen på flera sidor. Därutöver använder vi även cookies som stannar kvar på din dator. Vid nästa besök registreras automatiskt att du redan besökt oss tidigare och vilka inmatningar och inställningar du föredrar. Dessa temporära eller även permanenta cookies (livslängd 1 månad till 10 år) sparas på din hårddisk och raderas automatiskt när den inställda tiden nås. Det är i synnerhet dessa cookies som används för att göra våra tjänster mer användarvänliga, effektivare och säkrare. Tack vare dessa filer är det exempelvis möjligt att du får skräddarsydd information på sidan. Det enda syftet dessa cookies har är att anpassa våra erbjudanden till kundernas önskemål och göra det så bekvämt som möjligt för dig när du surfar hos oss.

Vilka uppgifter sparas i cookies?
I de cookies Eloped använder sparas endast pseudonymiserad data. Vid aktivering av dessa cookies tilldelas de ett identifikationsnummer. En samordning med dina personrelaterade uppgifter till detta identifikationsnummer sker inte. Ditt namn, din IP-adress eller liknande uppgifter som möjliggör en direkt samordning mellan dig och denna cookie sparas inte i den. Baserat på cookie tekniken erhåller vi endast pseudonymiserad information, exempelvis om vilka sidor i vår webbutik som har besökts, vilka produkter man har tittat på, etc.

Retargeting
Våra webbsidor använder härvid så kallad retargeting-teknik. Vi använder denna teknik för att göra vårt interneterbjudande intressantare för dig. Denna teknik gör det möjligt att tilltala internetanvändare som redan visat intresse för vår webbutik och våra produkter med reklam på våra partners webbsidor. Vi är övertygade om att visning av personlig, intressebaserad annonsering i regel är intressantare för internetanvändaren än den vanliga reklamen, som saknar sådan personlig relation. Visning av dessa reklammaterial på våra partners sidor bygger på en cookie-teknik och en analys av det tidigare användarbeteendet. Denna typ av reklam är komplett pseudonymiserad. Vid användning av vår sida kommer cookies till användning. Därmed insamlas, sparas och användas uppgifter om din användning. Dessutom sparas dina uppgifter i cookies även efter slutet av webbläsarsessionen och kan sedan exempelvis åter anropas nästa gång du besöker webbsidorna.

Hur kan du förhindra att cookies sparas?
Du kan ställa in din webbläsare så att lagring av cookies endast accepteras när du samtycker och på så sätt med framtida verkan förhindra att cookies sparas på din dator. Om du endast vill acceptera Eloped -cookies, men inte de från våra leverantörer och partners kan du ändra inställningen i din webbläsare till "Blockera cookies från tredje part".
I regel kan du via hjälpfunktionen i din webbläsares menyrad se hur du avvisar nya cookies och tar bort sådana du redan har fått.

5. Loggfiler

Vid varje åtkomst till Elopeds sidor kommer användardata att överföras av respektive webbläsare och lagras i loggfiler, de så kallade serverloggfilerna. De dataposter som sparas i detta sammanhang innehåller följande uppgifter: Datum och tid för åtkomst, namnet på anropad sida, IP-adress, refererande URL (ursprungs URL, varifrån du har kommit till webbsidorna), den mängd data som överförts, samt produkt- och versionsinformation om den webbläsare som använts.
Dessa loggfil-dataposter utvärderas av oss för att ytterligare förbättra våra erbjudanden och vår Eloped-shop och öka användarvänligheten, hitta och åtgärda fel snabbare samt styra kapaciteterna på våra servrar. Samtidigt använder vi loggfil-dataposter som försvar mot attacker mot vår Eloped-shop, t.ex. inom ramen för så kallade DDoS-attacker (distributed denial of service), som har syftet att blockera åtkomst till vår Eloped-shop genom en överbelastning av förfrågningar.

6. Webbanalys

För att ständigt förbättra och optimera vårt erbjudande använder vi så kallad spårningsteknik. För detta ändamål använder vi tjänster från Google Analytics

6.1 Google Analytics

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.se). Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel så kallade "Cookies", textfiler som lagras på din dator. Denna skapade information om din användning av denna webbplats överförs i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där. Genom aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer därvid IP-adressen dock först att avkortas före överföring inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en server i USA tillhörande Google för att avkortas där. IP-adressen som inom ramen för Google Analytics sänds via din webbläsare sammanförs inte med andra uppgifter som sparats av Google.

Därutöver kan du förhindra registrering av de uppgifter om din användning av webbplatsen, som skapas av cookies (inkl. din IP-adress), genom Google samt bearbetning av dessa uppgifter genom Google, genom att du laddar ned och installerar pluginet i webbläsaren, som du hittar med hjälp av följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Alternativt till pluginet i webbläsaren kan du klicka på denna länk för att med framtida verkan förhindra registrering genom Google Analytics på denna webbplats. Därvid sparas en opt-out-cookie på din terminal. Om du tar bort dina cookies, måste du åter klicka på denna länk.

7. Retargeting och datainsamling genom tredje part för bannerannonsering

Inom ramen för retargeting och bannerannonsering använder vi tjänster från tredje parter, som sparar cookies på vår sida. Härvid handlar det om följande tillhandahållare:
- Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;https://www.google.com/intl/se/policies/technologies/ads/
- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

8. Säker dataöverföring

Dina personliga uppgifter överförs hos oss säkert med kryptering. Detta gäller naturligtvis även för din beställning och inloggning som kund. Vi använder därvid krypteringssystemet SSL (Secure Socket Layer) och innehar SSL-certifikat.
Dessutom säkrar vi vår webbplats och övriga system med tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller distribution av dina data genom obehöriga personer.

Handelsbanken hanterar kortuppgifter och uppfyller kraven för PCI DSS.