KLIMATKOMPENSATION

SMARTA FORDONSLÖSNINGAR

Idag är klimatfrågan mer aktuell än någonsin. Klimatförändringar är kopplade till mänsklig aktivitet och idag vårt troligtvis största miljöproblem. Vi på Eloped vill ta vårt klimatansvar och arbetar målmedvetet med att förebygga och lindra vår påverkan på miljön. Detta gör vi genom att klimatkompensera för de koldioxidutsläpp som vår verksamhet bidrar med.

KLIMATKOMPENSATION

Vår klimatkompensation innebär en finansiering av en åtgärd utanför vår egna organisation. Den åtgärden ska leda till en utsläppsreduktion som är lika stor som de utsläpp vi vill kompensera för. Utsläppsreduktionen leder därmed till minskade utsläpp någon annanstans. Vi på Eloped beräknar årligen våra koldioxidutsläpp och klimatkompenserar för utsläppen som kommer från våra transporter. Klimatkompensationen sker sedan i samarbete med Tricorona Climate Partner, ett svenskt företag som hjälper andra företag och organisationer att ta sitt klimatansvar. Tricorona erbjuder olika utsläppsreducerande projekt att kompensera genom, alla med trovärdiga certifieringar såsom FN eller Gold Standard.

TRÄDPLANTERING

Vi har valt att klimatkompensera genom trädplanteringsprojektet ”Zambia Community Agroforestry Project – REDD+”. Zambia Community Agroforestry Project syftar till att stärka de lokala samhällena likväl som de lokala ekosystemen och reducera utsläppen av växthusgaser genom att skydda 39 000 hektar hotad Miombo-skog. För att lyckas satsar projektet på att inkludera de lokala samhällena för att driva projektet och engagera sig i att minska avskogningen. Långsiktiga fördelar som lokal sjukvård och undervisning kombinerat med satsningar på lokalt entreprenörskap kopplat till hållbart skogs- och jordbruk ska säkerställa samhällenas engagemanget över tid. Projektet är certifierat med Gold Standard, den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer, däribland WWF och Greenpeace

För den som vill veta mer om Tricorona Climate Partner och deras olika klimatprojekt, läs här.