SEKRETESSPOLICY

Sekretesspolicy och samtycke till användning av data på Eloped

Dataskydd är en förtroendefråga och ditt förtroende är viktigt för oss. För att du ska känna dig säker när du besöker våra webbsidor, håller vi oss strikt till de lagliga bestämmelserna när vi bearbetar dina personrelaterade uppgifter. Vi vill här informera om vår insamling och användning av data. Följande sekretesspolicy förklarar vilka uppgifter som samlas in från dig på våra webbsidor. Vi beskriver dessutom vilka av dessa data vi bearbetar och använder och hur detta sker. Du får också reda på vem du kan vända dig till i detta sammanhang.

1. Ansvarig part och den berörda personens rättigheter

Ansvarig part för insamling, bearbetning och användning av dina personliga uppgifter i enlighet med PUL är Eloped. Eloped är ansvarig part och har följande kontaktuppgifter:
- Per post: Eloped, Jägersrovägen 219, 213 77 Malmö
- Telefon: +46 (0)40 30 92 92
- E-post: kontakt@eloped.eu
Du kan få information om dina hos oss lagrade data när som helst och utan kostnad. Du kan även begära att dina data korrigeras, spärras eller raderas. För detta ändamål vänd dig till ovannämnda kontaktuppgifter.
Om du har invändningar mot insamling, bearbetning eller användning av dina data genom Eloped enligt dessa dataskyddsbestämmelser, helt eller delvis, kan du skicka din invändning via e-post, fax eller brev (se ovannämnda kontaktuppgifter).

2. Insamling, bearbetning och användning av personrelaterade uppgifter

Personrelaterade data är uppgifter om materiella eller personliga förhållanden som kan hänföras till en bestämd eller bestämbar enskild fysisk person. Hit hör exempelvis ditt namn, ditt telefonnummer, din adress, samt alla lagrade data som du meddelar oss vid registrering och skapandet av ditt kundkonto.

2.1 Kundkonto

Alla kunder som registrerar sig via funktionen "Skapa konto" får ett kundkonto, dvs. direkt lösenordsskyddad åtkomst till sina data, som lagrats hos oss. Här kan du bland annat se uppgifter om dina avslutade, öppna och nyligen skickade beställningar eller administrera dina personliga data och nyhetsbrevet.

2.1.1 Skapa kundkonto
Följande data måste anges vid registrering av ett kundkonto (obligatoriska uppgifter):

- Personnummer
- Din e-postadress
- Ditt lösenord
- Ditt förnamn
- Ditt efternamn
- Ditt kön
- Ditt mobilnummer
- Din leveransadress
- Godkännande av kreditkontroll och sekretesspolicy
Din faktureringsadress behöver du inte ange förrän du gör en beställning. För din beställning behöver vi dina korrekta namn-, adress- och betalningsuppgifter. Din e-postadress behöver vi för att bekräfta mottagandet av din beställning och leveransen och dessutom naturligtvis för att kunna kommunicera med dig. Vi använder din e-postadress dessutom för din identifiering, när du loggar in på ditt kundkonto.

2.1.2 Användning av ditt kundkonto
Om du inte loggar ut från ditt kundkonto, kommer du automatiskt att fortsätta vara inloggad. Av säkerhetsskäl kommer du dock återigen att bli ombedd att ange ditt lösenord, till exempel om dina personuppgifter ska ändras eller om du vill göra en beställning.

2.2 Insamling, bearbetning och användning av dina personrelaterade uppgifter

Vi samlar in, lagrar och bearbetar dina data för den kompletta handläggningen av köpprocessen, inklusive eventuella senare garantifall för våra kundtjänster (till exempel: "Mina preferenser"), den tekniska administrationen, egen marknadsföring (mer information om detta under punkt 2.3) samt för att förhindra brottsliga handlingar och bedrägeri. Dina personrelaterade uppgifter kommer endast att delas med tredje part om detta är tillåtet enligt lag, inklusive för att kunna handlägga avtal eller avräkningar, i marknadsföringssyfte eller om du tidigare har lämnat ditt samtycke. Inom ramen för handläggning av beställningar får exempelvis av oss anlitade tjänsteleverantörer (såsom speditions- och logistikföretag, banker) de uppgifter som krävs för beställnings- och orderhantering. De data som överförts på detta sätt får våra tjänsteleverantörer endast använda för att utföra sina uppgifter.

2.3 Användning av dina data för reklamsyften

Förutom bearbetningen av dina uppgifter för handläggning av ditt köp hos Eloped använder vi dina data även för följande ändamål: att permanent förbättra din shoppingupplevelse och göra den ännu mer kundvänlig och individuell; att kommunicera med dig om dina beställningar, samt om vissa produkter eller marknadsföringskampanjer; och för att rekommendera produkter eller tjänster, som kan intressera dig.
För detta ändamål använder vi befintlig information, såsom leverans- och läskvitton av e-post, information via den terminal som används av dig, din anslutning till Internet, operativsystem och plattform, datum och tid för besöket av hemsidan eller produkter som du har tittat på samt information, som vi fått av dig (inklusive automatisk överförd eller genererad information). Dessutom använder vi också din orderhistorik.
Användningen av dina personuppgifter i reklamsyfte kan du när som helst invända mot. Detta gäller både för alla reklamsyften och enskilda åtgärder. För detta får inga andra kostnader uppstå än de vanliga överföringskostnaderna enligt grundtaxan. Ett skriftligt meddelande till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 1 (t.ex. e-post, telefon, brev) räcker för detta ändamål.

2.3.1 Nyhetsbrev
För att skicka nyhetsbrevet använder vi den e-postadress som du angett och behöver din bekräftelse, att du som innehavare av denna e-postadress är införstådd med mottagandet.
Om du senare inte längre vill ha vårt nyhetsbrev längre kan du säga upp det utan att det uppstår kostnader. Ett skriftligt meddelande till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 1 (t.ex. e-post, fax, brev) räcker för detta ändamål. Naturligtvis innehåller varje nyhetsbrev även en länk för uppsägning.

2.3.2 Bannerreklam
Under ditt besök använder vi också insamlade data för att visa dig så kallad bannerreklam. Detta är reklamannonser som vi placerar på tredje parters webbsidor. Detta sker i regel genom användning av så kallade cookies eller pixlar. Vårt mål är att göra reklamutbudet nyttigare och intressantare för dig, därför kommer du bland bannerannonserna huvudsakligen att se produkter som du antingen redan sett på vår sida eller produkter som liknar de produkter du tittat på (så kallad retargeting). Inom ramen för bannerreklamen arbetar vi endast med pseudonymiserad data; klartextinformation om dig (t.ex. ditt namn eller din e-postadress) lagras inte i dessa cookies.
Mer informationen om cookies, pixlar och retargeting hittar du under punkt 4 och punkt 7 i denna policy.

4. Cookies

Att acceptera cookies är ingen förutsättning för att kunna besöka våra webbsidor. Vi vill dock påpeka att vår webbplats och service endast har en begränsad funktionalitet, om du inte tillåter oss att sätta cookies.
Vad är cookies? Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som sparar vissa inställningar och data för datautbyte med vårt system via din webbläsare. Det finns i princip två olika typer av cookies, så kallade sessionscookies, som raderas när du stänger din webbläsare och permanenta/temporära cookies, som sparas på din dator en längre eller obegränsad tid. Denna lagring hjälper oss att utforma våra webbsidor och våra erbjudanden och gör användningen lättare för dig. Exempelvis sparas vissa av dina inmatningar på ett sätt, som gör att du inte ständigt behöver upprepa dem.

Vilka cookies används av Eloped?
De flesta av de cookies vi använder raderas åter automatiskt från din dator när du stänger din webbläsare (sessionens slut). Därför kallas de även för sessionscookies. Sessionscookies behövs exempelvis för att man ska kunna erbjuda varukorg-funktionen på flera sidor. Därutöver använder vi även cookies som stannar kvar på din dator. Vid nästa besök registreras automatiskt att du redan besökt oss tidigare och vilka inmatningar och inställningar du föredrar. Dessa temporära eller även permanenta cookies (livslängd 1 månad till 10 år) sparas på din hårddisk och raderas automatiskt när den inställda tiden nås. Det är i synnerhet dessa cookies som används för att göra våra tjänster mer användarvänliga, effektivare och säkrare. Tack vare dessa filer är det exempelvis möjligt att du får skräddarsydd information på sidan. Det enda syftet dessa cookies har är att anpassa våra erbjudanden till kundernas önskemål och göra det så bekvämt som möjligt för dig när du surfar hos oss.

Vilka uppgifter sparas i cookies?
I de cookies Eloped använder sparas endast pseudonymiserad data. Vid aktivering av dessa cookies tilldelas de ett identifikationsnummer. En samordning med dina personrelaterade uppgifter till detta identifikationsnummer sker inte. Ditt namn, din IP-adress eller liknande uppgifter som möjliggör en direkt samordning mellan dig och denna cookie sparas inte i den. Baserat på cookie tekniken erhåller vi endast pseudonymiserad information, exempelvis om vilka sidor i vår webbutik som har besökts, vilka produkter man har tittat på, etc.

Retargeting
Våra webbsidor använder härvid så kallad retargeting-teknik. Vi använder denna teknik för att göra vårt interneterbjudande intressantare för dig. Denna teknik gör det möjligt att tilltala internetanvändare som redan visat intresse för vår webbutik och våra produkter med reklam på våra partners webbsidor. Vi är övertygade om att visning av personlig, intressebaserad annonsering i regel är intressantare för internetanvändaren än den vanliga reklamen, som saknar sådan personlig relation. Visning av dessa reklammaterial på våra partners sidor bygger på en cookie-teknik och en analys av det tidigare användarbeteendet. Denna typ av reklam är komplett pseudonymiserad. Vid användning av vår sida kommer cookies till användning. Därmed insamlas, sparas och användas uppgifter om din användning. Dessutom sparas dina uppgifter i cookies även efter slutet av webbläsarsessionen och kan sedan exempelvis åter anropas nästa gång du besöker webbsidorna.

Hur kan du förhindra att cookies sparas?
Du kan ställa in din webbläsare så att lagring av cookies endast accepteras när du samtycker och på så sätt med framtida verkan förhindra att cookies sparas på din dator. Om du endast vill acceptera Eloped -cookies, men inte de från våra leverantörer och partners kan du ändra inställningen i din webbläsare till "Blockera cookies från tredje part".
I regel kan du via hjälpfunktionen i din webbläsares menyrad se hur du avvisar nya cookies och tar bort sådana du redan har fått.

5. Loggfiler

Vid varje åtkomst till Elopeds sidor kommer användardata att överföras av respektive webbläsare och lagras i loggfiler, de så kallade serverloggfilerna. De dataposter som sparas i detta sammanhang innehåller följande uppgifter: Datum och tid för åtkomst, namnet på anropad sida, IP-adress, refererande URL (ursprungs URL, varifrån du har kommit till webbsidorna), den mängd data som överförts, samt produkt- och versionsinformation om den webbläsare som använts.
Dessa loggfil-dataposter utvärderas av oss för att ytterligare förbättra våra erbjudanden och vår Eloped-shop och öka användarvänligheten, hitta och åtgärda fel snabbare samt styra kapaciteterna på våra servrar. Samtidigt använder vi loggfil-dataposter som försvar mot attacker mot vår Eloped-shop, t.ex. inom ramen för så kallade DDoS-attacker (distributed denial of service), som har syftet att blockera åtkomst till vår Eloped-shop genom en överbelastning av förfrågningar.

6. Webbanalys

För att ständigt förbättra och optimera vårt erbjudande använder vi så kallad spårningsteknik. För detta ändamål använder vi tjänster från Google Analytics

6.1 Google Analytics

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.se). Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel så kallade "Cookies", textfiler som lagras på din dator. Denna skapade information om din användning av denna webbplats överförs i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där. Genom aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer därvid IP-adressen dock först att avkortas före överföring inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en server i USA tillhörande Google för att avkortas där. IP-adressen som inom ramen för Google Analytics sänds via din webbläsare sammanförs inte med andra uppgifter som sparats av Google.

Därutöver kan du förhindra registrering av de uppgifter om din användning av webbplatsen, som skapas av cookies (inkl. din IP-adress), genom Google samt bearbetning av dessa uppgifter genom Google, genom att du laddar ned och installerar pluginet i webbläsaren, som du hittar med hjälp av följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Alternativt till pluginet i webbläsaren kan du klicka på denna länk för att med framtida verkan förhindra registrering genom Google Analytics på denna webbplats. Därvid sparas en opt-out-cookie på din terminal. Om du tar bort dina cookies, måste du åter klicka på denna länk.

7. Retargeting och datainsamling genom tredje part för bannerannonsering

Inom ramen för retargeting och bannerannonsering använder vi tjänster från tredje parter, som sparar cookies på vår sida. Härvid handlar det om följande tillhandahållare:
- Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;https://www.google.com/intl/se/policies/technologies/ads/
- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

8. Säker dataöverföring

Dina personliga uppgifter överförs hos oss säkert med kryptering. Detta gäller naturligtvis även för din beställning och inloggning som kund. Vi använder därvid krypteringssystemet SSL (Secure Socket Layer) och innehar SSL-certifikat.
Dessutom säkrar vi vår webbplats och övriga system med tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller distribution av dina data genom obehöriga personer.

Handelsbanken hanterar kortuppgifter och uppfyller kraven för PCI DSS.