Trafikregler för Promenadscooter 2024

Trafikregler för Promenadscooter 2024


Promenadscooters är ett fantastiskt hjälpmedel för att öka rörligheten och friheten för personer med nedsatt rörelseförmåga av olika anledningar. För att köra dessa fordon säkert och lagligt är det viktigt att förstå de trafikregler som gäller i Sverige 2024. Här är en omfattande guide som hjälper dig att navigera i regelverket och säkerställa att du använder din promenadscooter på rätt sätt. 

Var får man köra promenadscooter? 

Promenadscooter är ett hjälpmedel som får användas på ställen där det är tillåtet att cykla eller gå. Det innebär att du får framföra din promenadscooter på både gångbanor, cykelbanor, vägbana och i affärer. 

Gångbanor och trottoarer

Du har rätt att använda din promenadscooter på gångbanor och trottoarer men du måste anpassa hastigheten efter de gående för att undvika att störa eller orsaka olyckor. 

Cykelbanor

Den högsta tillåtna hastigheten på cykelbanor är 20 km/h vilket innebär att alla våra promenadscootrar är tillåtna att framföras på cykelbanor. 

Vägbana

Du har rätt att framföra promenadscootern på vägbana till en hastighet av max 20km/h. Du skall då uppträda som cyklist, dvs. att du kör på höger sida av vägbanan. 

Affärer

Det är tillåtet att köra promenadscootern inne i butiker och köpcentra. Tänk på att anpassa hastigheten efter de gående, plats och utrymme för att undvika olyckor.

Viktiga utrustningskrav

För att din promenadscooter ska vara säker och laglig att använda på offentliga vägar och cykelbanor måste den uppfylla vissa utrustningskrav:

- Fungerande bromsar

- Tuta eller annan signalanordning för att varna andra trafikanter

- Belysning och reflex vid mörkerkörning som gör den synlig för andra trafikanter. Det måste vara ett vitt sken fram och ett rött sken baktill som ska vara tänd vid kröning i mörker. 

Måste jag ha hjälm när jag kör min promenadscooter? 

Det finns inget krav på att bära hjälm när du kör en promenadscooter. Vi rekommenderar dock att bära hjälm, särskilt om du planerar att framföra din promenadscooter på vägbana eller vid mycket trafik. 

Var får man parkera en promenadscooter?

Promenadscootrar kan parkeras på samma platser som cyklar, detta inkluderar trottoarer och särskilda parkeringsrutor för cyklar. 

                                                                                                       

Kontakta Eloped

Har du fler frågor eller funderingar som rör promenadscootrar, vi har ett dedikerat team som finns här för att hjälpa dig att hitta den perfekta promenadscootern för dina behov och som finns med dig hela vägen, även efter ditt köp. 

Ring oss: 040-309292

Mail: konakt@eloped.eu