ALLMÄNNA KÖPVILLKOR

1. Bolagsinformation

Ingenjörsfirman Allan Persson HAB ("Eloped")
Org. nr. 556461-6489
Telefon nr. +46-(0)40 30 92 92
Adress: Jägersrovägen 219, 213 77 Malmö 
Eloped och respektive "Eloped partner" refereras fortsättningsvis gemensamt till som "vi".

2. Allmänt

2.1 Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga beställningar som görs av kunden ("Kunden" eller "dig") när Kunden beställer Eloped-produkt ("Vara", "Varan" eller "Varor") eller tjänst ("Tjänst" eller "Tjänster") via Eloped. För beställningar som görs via Eloped ingår vi endast avtal på svenska. Genom att du gör en beställning av Eloped-produkter och tjänster ingår du ditt avtal med Eloped. 

2.2 Genom att göra en beställning anses du även bekräfta att du är

(a) 18 år eller äldre och inte står under förmyndarskap; och

(b) bosatt i Sverige.

2.3 Eloped förbehåller sig rätten att, från tid till annan, ändra dessa Allmänna Köpvillkor utan att på förhand meddela dig som Kund om förändringarna ifråga. De Allmänna Köpvillkor som finns publicerade på Eloped vid den tidpunkt då du gör din beställning kommer dock att gälla avseende din beställning av Varor. Om de Allmänna Köpvillkoren har förändras efter det att du har lagt din beställning gäller de Allmänna Köpvillkor som var publicerade vid tidpunkten för din beställning för samtliga ärenden avseende din beställning, dvs. såväl för köp- och eventuell returprocess. I kundens orderbekräftelse vilket skickas ut med e-mail återfinns länk till de Allmänna Köpvillkor vilka var aktuella vid köptillfället. 

3. Beställning och ingående av avtal avseende Vara och Tjänst

Genom att klicka på "Bekräfta köp" i det sista beställningssteget, uppkommer en bindande beställning och du åtar dig därmed att köpa de Varor och/eller Tjänster som finns i din varukorg. När du har bekräftat din beställning, kommer vi att skicka en orderbekräftelse av din beställning via e-post. Ett bindande avtal anses ingånget när du mottar orderbekräftelsen. 

Tjänsterna vi erbjuder innefattar Service på hemadress. Tjänsten inkluderar utkörning till hemadress och en (1) timmes arbete. Arbete utöver detta debiteras 650 SEK inkl. moms per påbörjad timme. Kostnad för eventuella reservdelar tillkommer. Det är vår målsättning att vara på plats inom 10-20 arbetsdagar från beställningsdatum.

4. Priser och betalning

4.1 Varje Vara anges med pris och inkluderar mervärdesskatt (moms). I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Vi ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

5. Ångerrätt

Du ska meddela om ånger inom 14 dagar efter mottagande av leverans, eller vid delleverans, när sista Varan är levererad. Därefter har kunden 14 dagars frist på sig att returnera Varan. Du har rätt att återfå pengarna vid ångerrätt inom 14 dagar från den dag då vi mottagit meddelandet om att du ångrat dig. Du måste följa i följande blankett för att meddela oss om ångerrätt. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Du kan dock få vänta på återbetalningen tills dess att din Vara har kommit åter eller till dess att du har lämnat ett bevis på att Varan återsänts, det som sker först. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka Varan och Varan måste returneras i originalförpackning. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror. Ångerrätt gäller inte för avtal som avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. Ett formulär gällande detta skickas ut till kundens e-post inom 2 arbetsdagar från det att tjänsten beställts och måste godkännas innan beställning kan behandlas. Leveranstiden kan därav påverkas beroende på när kunden besvarar formuläret.

Undantag på ångerrätt förekommer för Vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. 

Länk till Konsumentverkets ångerblankett: http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

5.1 När du utnyttjat din ångerrätt
Du är skyldig att hålla Varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om Varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös utfaller en värdeminskning på 100% på Varan. Du har rätt att utan kostnad öppna förpackningen för att kontrollera att och hur Varan fungerar inom rimliga gränser.

5.2 Återbetalning vid ångerrätt
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för Varan snarast eller senast inom 14 dagar från den dag då vi tog emot meddelandet eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du kan dock få vänta tills dess att Varan har kommit åter eller till dess du har lämnat ett bevis på att Varan återsänts, det som sker först. 

Har du använt kortbetalning som betalningssätt kommer pengarna för återbetalningen att sättas in på ditt bankkonto.
Har du betalat mot faktura ber vi dig att lämna dina kontouppgifter. Mejla dessa uppgifter till kontakt@eloped.eu så betalar vi tillbaka pengarna till ditt bankkonto. Om du har valt faktura som betalningssätt och väljer att returnera delar av din beställning betalar du in fakturans totalsumma minus summan av värdet för de Varor du valt att returnera. Vid en retur annulleras din faktura så fort du betalat in den eventuella mellanskillnaden och din retur har kontrollerats på vårt lager. 

5.3 Specialbeställning

Följande omfattas inte av ånger- eller bytesrätten:

 • Specialbeställningar: Varor som är sammansatta eller anpassade efter dina specifikationer och/eller har fått en tydlig personlig prägel, beställts och produceras hos vår leverantör specifikt för dig. Så snart en specialbeställning är betald påbörjas produktionen. Om du ångrar ditt köp debiteras du förskottet för den avbeställda varan. Specialbeställningar är tydligt markerade på orderbekräftelsen.

 • Varor som är köpta i befintligt skick, tex. utställningsmodeller. 

6. Garantier och service

6.1 För elfordon inom kategorin Elmoped

Garantin omfattar

 • Fel på elfordonet exklusive batterier som finns vid leveranstidpunkten eller som uppkommer under garantitiden som är 24 månader från inköpsdatum.

 • Fel på batterier som finns vid leveranstidpunkten eller som uppkommer under garantitiden som är 12 månader från inköpsdatum.

 • Att elfordonet repareras utan extra kostnad för kunden under ovan nämnda period inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden.

 • Endast elfordon med utförd service enligt medföljande servicebok.

Garantin omfattar inte

 • Förbruknings- och förslitningsdelarna däck, bromsskivor och lampor.

 • Normalt underhåll och skötsel av elfordonet.

 • Olyckshändelse eller annan åverkan.

 • Vanvård eller onormalt brukande.

 • Montering av andra delar än original.

 • Förslitning eller förändring av elfordonet som är en följd av normalt brukande.

 • Inställnings- eller justeringsåtgärder som är avsedda att utföras av användaren.

 • Vidareförsäljning. Garantin gäller endast ursprungskunden.

Kunden svarar för att elfordonet inlämnas och avhämtas hos Eloped eller någon av Eloped godkänd verkstad. Önskar kunden utkörning för service, alternativt hämtning/lämning, på hemadress tillkommer en kostnad för detta på 950 SEK inkl. moms.

6.2 För elfordon inom kategorin Promenadscooter


Garantin omfattar

 • Fel på elfordonet som finns vid leveranstidpunkten eller som uppkommer under garantitiden som är 24 månader från inköpsdatum.

 • Att elfordonet repareras utan extra kostnad för kunden under ovan nämnda period inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden.

Garantin omfattar inte

 • Förbruknings- och förslitningsdelarna däck, batterier, bromsskivor, stol och lampor.

 • Normalt underhåll och skötsel av elfordonet.

 • Olyckshändelse eller annan åverkan.

 • Vanvård eller onormalt brukande.

 • Montering av andra delar än original.

 • Förslitning eller förändring av Varan som är en följd av normalt brukande.

 • Inställnings- eller justeringsåtgärder som är avsedda att utföras av användaren.

 • Vidareförsäljning. Garantin gäller endast ursprungskunden.


6.3 För elfordon inom kategorin Elcykel

Garantin omfattar

 • Fel på elfordonet exklusive batterier som finns vid leveranstidpunkten eller som uppkommer under garantitiden som är 24 månader från inköpsdatum.

 • Fel på batterier som finns vid leveranstidpunkten eller som uppkommer under garantitiden som är 12 månader från inköpsdatum.

 • Att elfordonet repareras utan extra kostnad för kunden under ovan nämnda period inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden.

Garantin omfattar inte

 • Förbruknings- och förslitningsdelarna däck, bromsskivor och lampor.

 • Normalt underhåll och skötsel av elfordonet.

 • Olyckshändelse eller annan åverkan.

 • Vanvård eller onormalt brukande.

 • Montering av andra delar än original.

 • Förslitning eller förändring av elfordonet som är en följd av normalt brukande.

 • Inställnings- eller justeringsåtgärder som är avsedda att utföras av användaren.

 • Vidareförsäljning. Garantin gäller endast ursprungskunden.

Kunden svarar för att elfordonet inlämnas och avhämtas hos Eloped eller någon av Eloped godkänd verkstad. Önskar kunden utkörning för service, alternativt hämtning/lämning, på hemadress tillkommer en kostnad för detta på 950 SEK inkl. moms.

6.4 För elfordon inom kategorin Elmotorcykel

Garantin omfattar

 • Fel på elfordonet exklusive batterier som finns vid leveranstidpunkten eller som uppkommer under garantitiden som är 24 månader från registreringsdatum eller försäljningsdatum om maskinen förblir oregistrerad.

 • Fel på batterier som finns vid leveranstidpunkten eller som uppkommer under garantitiden som är 60 månader från inköpsdatum eller 100 000 km, vilket som kommer först.

  • OBS! På grund av batterikemin finns det en normal, förväntad minskning av kapaciteten på batterietöver tid och användning. Beroende på användning och lagringsförhållanden, kommer batteriet försämras under varaktigheten av den här garantiperioden. Eloped kommer bara att reparera eller ersätta enligt denna begränsade garanti ett batteri som uppvisar en nominell minskning av lagringskapacitet på mer än 30% av offentliggjord nominell kapacitet, mätt av en auktoriserad Eloped-partner. För att kontrollera batteriets kapacitet kan en auktoriserad Eloped-partner utföra ett test som kommer att bekräfta om minskning ligger inom förväntade normer.

 • Att elfordonet repareras utan extra kostnad för kunden under ovan nämnda period inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden.

 • Endast elfordonet med utförd service enligt medföljande servicebok.

Garantin omfattar inte

 • Eventuell skada som härrör från försummelse av det periodiska underhållet enligt det sätt som Eloped rekommenderar.

 • Eventuell skada som uppstår vid reparation eller underhåll vilka utförs med metoder ej angivna av Eloped.

 • Eventuell skada som härrör från användning av fordonet för tävling, rally eller liknande konkurrenssport.

 • Eventuell skada som härrör från andra operativa metoder än dem angivna i användarhandboken samt användning bortom begränsningarna eller specifikationerna specificerad av Eloped (maximal belastning,
  passagerarkapacitet, motorvarvtal)

 • Eventuell skada som uppstår vid användning av icke originaldelar eller från användning av smörjmedel och flytande medel med specifikationer som skiljer sig från dem som anges i bruksanvisningen.

 • Eventuell skada som härrör från modifieringar som inte godkänts av Eloped (programvara och trimning, prestandamodifikationer, reduktion av belysning, förstoringar och andra förändringar.

 • Eventuell skada som uppkommer över tid (naturlig blekning av målade ytor, pläterade ytor och annan försämring).

 • Estetiska fenomen som inte påverkar prestanda.

 • Eventuell skada som härrör från felaktig lagring eller transport.

 • Delar: Drivrem, bromsbelägg, service batteri, lampor, säkringar, motorborstar, step rubber, däck och andra gummikomponenter.

 • Smörjmedel: Bromsvätska, dämparolja och andra föremål som anges av Eloped.

 • Rengöring, inspektion, justering och övriga periodiska underhållskrav. Utgifter som är hänförliga till garantinkraven, inklusive:

  • Ytterligare kostnader för kommunikation, logi, måltider och övriga föremål på grund av obrukbart fordon i ett avlägset område.

  • Ersättning för förlust av tid, kommersiella förluster eller hyreskostnader för en substitutionsprodukt under perioden av justering.

 • Vidareförsäljning. Garantin gäller endast ursprungskunden.

Kunden svarar för att elfordonet inlämnas och avhämtas hos Eloped eller någon av Eloped godkänd verkstad.
Önskar kunden utkörning för service, alternativt hämtning/lämning, på hemadress tillkommer en kostnad på 950 SEK inkl. moms för detta.

7. Private Policy

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

8. Cookies

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

9. Betalning

Vi erbjuder följande betalningsalternativ: betalning med kredit- eller bankkort (Visa, Master Card, Maestro), betalning via Klarna faktura och Klarna delbetalning. Vi förbehåller oss rätten att inte erbjuda samtliga betalningsalternativ för alla beställningar och kommer att hänvisa till aktuella betalningsalternativ. Vi accepterar endast betalning från konton inom Europeiska Unionen ("EU"). Du är ansvarig för eventuella kostnader kopplade till dina kontotransaktioner.

9.1 Kredit- och bankkort

Hos oss kan du betala bekvämt och tryggt med bank- eller kreditkort. Vi accepterar MasterCard, Maestro och Visa. Ditt kredit- eller bankkort debiteras när din beställning lämnar vårt lager. Om du returnerar en Vara återförs beloppet till ditt konto igen.
Dina kortuppgifter överförs via kodat SSL-förfarande. Denna höga säkerhetsstandard innebär att du betalar säkert med kort på Eloped.

9.2 Faktura

9.2.1 Faktura via Klarna

När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor.

 • Få alltid hem Varan innan du betalar

 • Betalningstid - alltid 14 dagar

 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter

 • Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen

 • Ladda ner dina fakturor från klarna.se

 • En fakturaavgift om 0 SEK per köp tillkommer. En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 SEK tillkommer 29,00 SEK, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

Väljer du att betala via faktura från Klarna hittar du fullständiga köpvillkor här.

Så väljer du faktura som betalningssätt

För att välja fakturabetalning som betalningssätt måste du skapa en användare i webbshopen och då fyller du i ditt personnummer enligt följande format: ååMMDDXXXX eller ååMMDD-XXXX.Det namn du har angett på din fakturaadress måste också överensstämma med det namn du har fyllt i på din leveransadress.

Genom att godkänna dessa Allmänna Köpvillkor anses du ha gett ditt samtycke till att eventuella fakturor och kreditfakturor skickas till dig i elektronisk eller fysisk form.

Följande faktorer kan påverka om fakturabetalning finns tillgänglig:

 • Du har inte skapat en användare där du angivit ditt personnummer.

 • Vi har ännu inte tagit emot full betalning för tidigare beställningar.

 • Vi använder oss av kreditupplysning för att ta ställning till vilka betalningsalternativ som kan erbjudas för varje beställning. I vissa fall erbjuder vi därför inte faktura som alternativ. Istället kan du då betala med kort.

 • Vid varje beställning kontrollerar vi uppgifterna på nytt via vårt system som avgör vilka betalningsalternativ som ska vara tillgängliga för den specifika beställningen. Vi ber därför om förståelse för att vi inte alltid erbjuder alla betalningsalternativ. Det är många olika faktorer som spelar in och vår kundtjänst har därför tyvärr ingen möjlighet att påverka eller förutse vilka betalningsalternativ som kommer erbjudas för dig.


9.3 Delbetalning via Klarna

Vi erbjuder delbetalning via Klarna. Du kan välja att delbetala i antingen 6, 12 eller 24 månader.

6 månader

12 månader

24 månader

Fast årsränta

0 %

0 %

9,99 %

Uppläggningsavgift

69 SEK

149 SEK

299 SEK

Administrationsavgift

29 SEK/månad

29 SEK/månad

29 SEK/månad

Allmänna villkor hittar du här.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation hittar du här.

10. Leveranser

Vi är endast skyldiga att leverera varor som finns tillgängliga i vårt lager, inklusive sådana varor som är att inkomma enligt beställningar från våra leverantörer. Beställs varor med olika leveranstid gäller leveranstiden för den Vara med längst leveranstid. När du beställer Varor från partners innefattar "vårt lager" respektive Eloped partners lager. Om en Vara inte är tillgänglig i lager kommer vi att kontakta dig och återbetala eventuellt erlagt belopp utan onödigt dröjsmål. Vidare åtar vi oss inte någon skyldighet att anskaffa beställda Varor från något annat håll (anskaffningsrisk). Detta gäller även beställningar av generiska varor (vilket innebär sådana varor där endast aktuell varutyp och egenskaper anges). 
Varor inköpta via Eloped levereras endast till leveransadresser inom Sverige. När leveranstiderna anges i arbetsdagar ska med arbetsdagar förstås alla dagar från och med måndag till och med fredag, exklusive nationella helgdagar i Sverige (dvs. s.k. röda dagar). 

Vi levererar dina Varor till den leveransadress som du angav i din beställning. När du lägger din beställning kommer du att se den uppskattade leveranstiden.

Vårt mål att skicka din beställning inom tre (3) till tolv (12) dagar förutom för Postpaket där vårt mål är mellan tre (3) och fem (5) arbetsdagar. 

Du kan välja mellan följande fraktalternativ. Observera att de alternativ du kan välja beror på valda Varor i din order.

 • Avhämtning lager Malmö
  Hämta upp dina Varor på vårt lager i Malmö. Observera att du personligen måste hämta Varorna. Kontroll av legitimation sker innan utlämning. Om du avser skicka ett ombud, hör av dig till oss så kan vi skicka ut en fullmakt för detta. Öppettider för vår varutulämning är måndag-fredag kl. 09.00-16:00. Adress: Jägersrovägen 219, 213 77 Malmö. Vi kontaktar dig via telefon eller e-mail när dina varor finns redo för uthämtning.
  Kostnad: 0 SEK inklusive moms.

 • Postpaket
  Dina Varor skickas med Bring eller DHL till närmaste postutlämningsställe. Varorna skickas inom 3-5 arbetsdagar. Skulle du mot förmodan inte kunna hämta ut ditt paket själv, kan du be någon annan att göra det åt dig. Denna person behöver då ta med sig både ditt och sitt eget ID till postombudet för att kunna hämta ut ditt paket. Kostnad:

  Postpaket 0-5 kg - 99 SEK inkl. moms.
  Postpaket 6-10 kg - 99 SEK inkl. moms.
  Postpaket 11-20 kg - 199 SEK inkl. moms.
  Postpaket - 21-35 kg - 199 SEK inkl. moms. Orttillägg tillkommer för postnummer.

 • Hemleverans
  Dina Varor skickas emballerade och monterade till din hemadress av våra samarbetspartners inom logistik. Varorna skickas inom 3-7 arbetsdagar. Före leveranstillfället kontaktas du via telefon eller mail för information angående leveranstidpunkt. Kontroll av legitimation sker innan utlämning. Enklare montering av produkten kan krävas. Notera att alla elmopedbilar levereras med Eurotransport. Därför tillkommer en fraktkostnad på 3000 kr.

 • Kom-igång utbildning
  Dina Varor skickas monterade till din hemadress av våra egna servicetekniker eller samarbetspartners inom logistik. Dessutom avemballerar vi Varan och ger dig en utbildning i handhavandet av Varan. OBSERVERA! Alternativet är endast tillgängligt för svenska postnummer söder om Uppsala och svenska fastlandet. Varorna skickas inom 3-12 arbetsdagar. 1-2 arbetsdagar innan leveranstillfället kontaktas du via telefon eller mail för information angående leveranstidpunkt. Kontroll av legitimation sker innan utlämning.
  Kostnad: 1450 SEK inklusive moms.

Om vi inte kan leverera inom avtalad tid ska du som kund utan onödigt dröjsmål informeras om anledningen till förseningen och upplysas om en ny leveranstidpunkt, om det är möjligt. Kan vi inte heller åtgärda felet inom skälig tid och leveranstid är av väsentlig betydelse, har du som kund rätt att häva köpet. Detta gäller även specialbeställningar.

Samtliga Varor åtföljs av en bruksanvisning i fysisk eller digital form.

10.1 Ej uthämtade paket eller frånvaro vid leverans

Ej hämtade varor returneras till oss. För alla postpaket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 395 SEK.

För fraktalternativen Avhämtning från återförsäljare, Hemleverans samt Kom-igång utbildning förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 1 495 SEK. Vi kontaktar dig inom 5 arbetsdagar via telefon eller mail för bokning av nytt leveranstillfälle där fraktkostnad åter tillkommer för valt fraktalternativ.

10.2 Returer

Returfrakt sker på din egen bekostnad om ångerrätten har tillämpats. Returer ska skickas som brev, paket eller via lastbil, inte mot postförskott. Kontakta oss på tel. +46 (0)40 30 92 92 så hjälper vi dig med tillvägagångsättet för din retur. Vid reklamation ersätter vi leveranskostnaderna och andra kostnader som uppkommit i samband med reklamationen. Vid byten i ett reklamationsärende eller ångerrättsärende betalar du den nya frakten för den önskade Varan från oss till dig. Eloped kan inte lämna garantier att önskad Vara finns tillgänglig vid byte. I mån av tillgång erbjuder vi kunden leverans av önskad Vara inom 5-10 arbetsdagar.

11. Reklamationsrätt

Du har alltid rätt att inom tre (3) år från mottagandet av Varorna reklamera defekta Varor, under förutsättning att du meddelar oss om felet inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Reklamationer som görs inom två (2) månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats in inom skälig tid.

Om de Varor du returnerat kan konstateras defekta kommer vi att göra en fullständig återbetalning motsvarande ditt inköpspris för Varorna, samt leveranskostnaderna och andra kostnader som uppkommit i samband med reklamationen för dessa. Önskas en upphämtning av produkten på hemadress av oss tillkommer en framkörningskostnad på 950 kr för detta. återbetalning ska ske inom skälig tid, utan onödigt dröjsmål. För att en Vara ska bedömas som defekt ska felet ha uppstått innan försäljningstillfället. Om du reklamerar en felaktig Vara inom sex (6) månader från försäljningstillfället, anses felet ha uppstått innan försäljningstillfället, såvida inte annat motbevisas av Eloped eller, i förekommande fall, relevant Eloped-partner.

Om reklamationen sker mer än sex (6) månader efter försäljningstillfället, är du dock skyldig att inkomma med bevis utvisande att felet uppstod innan försäljningstillfället. Om du vill ha mer information om din reklamation kan du kontakta oss på Eloped, Jägersrovägen 219, 213 77 Malmö, Sverige (tel +46 (0)40 30 92 92, e-mail: kontakt@eloped.eu).

Se även Konsumentverket och Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

11.1 Reklamera en Vara

Om en Vara du köpt hos oss uppvisar en defekt har du rätt att reklamera denna. Rätten gäller tillverkningsfel, materialfel eller fel som uppkommit trots normalt användande. Vi hanterar varje ärende individuellt.

Så här gör du för att reklamera en Vara:

 1. Fyll i följande blankett.

 2. Skicka in blanketten till oss via email på reklamation@eloped.eu eller skicka på post till Jägersrovägen 219, 213 77 Malmö. Vänligen välj reklamation som kontaktanledning och ange även med ditt ordernummer.

 3. Vi ser över ditt ärende så fort som möjligt och kontaktar dig inom fem (5) arbetsdagar.

12. Alternativt tvistlösningsförfarande

Du har i din egenskap av konsument rätt att, om du har ett klagomål om ett köp vilket inte kunnat åtgärdas genom direktkontakt med Eloped, vända dig till ett alternativt tvistlösningsorgan för att göra upp i godo. Att vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formellt och snabbare än att gå till domstol. Du kan endast använda alternativet om du är bosatt inom EU och den andra parten är etablerad inom EU. Du kan antingen använda onlineplattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida, www.ec.europa.eu/odr, eller vända dig direkt till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), via www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och lyder under Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister. Eloped följer ARN vid eventuell tvist.

13. Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa Allmänna Köpvillkor samt avtalet mellan dig och Eloped ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av dessa Allmänna Köpvillkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

14. Force Majeure

Eloped ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Eloped inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Eloped dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Eloped och kunden rätt att häva köpet med omedelbar verkan. 

15. Fordonsregistrering

Våra nuvarande Varor inom kategorin Elmopeder är klassade som moped klass 1 vilket kräver förarbevis för moped klass 1 eller minst B-körkort för att framföra. För fordon som kräver fordonsregistrering ansvarar vi för registreringen av ditt fordon hos Transportstyrelsen. Ägarbyte genomförs inom 1-5 arbetsdagar efter att vi mottagit din fulla betalning. All dokumentation skickas till den adress där du är folkbokförd. Glöm inte att ställa på ditt elfordon i trafik och försäkra den innan du börjar använda den.

Vid retur förbinder sig kunden att åter utföra ägarbyte till Eloped innan full återbetalning av Varan sker. Kontakta oss för nödvändig information på tel. 040 30 92 92 eller kontakt@eloped.eu om detta blir aktuellt.

Med vänliga hälsningar
Eloped


Senast uppdaterad 2018-12-07